เบอร์โทร-จุดรับตั๋ว

** เบอร์โทรบางกอกบัสไลน์จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

บางกอกบัสไลน์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41
โทร (call center 1215)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดีช่องหมายเลข 1 และ 4
โทร 086-3409664 (call center 1215)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)สายใต้ ช่องหมายเลข 76
โทร 02-8946050-3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร 052-000248
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่านช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร 054-711077-3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานีช่องหมายเลข 16
โทร 077-281110
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงรายช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร 053-774022

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่