เชียงราย-กรุงเทพ

บางกอกบัสไลน์ . เชียงราย-กรุงเทพ

บางกอกบัสไลน์ เส้นทาง เชียงราย-กรุงเทพ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
  • จุดจอด อ.พาน
  • จุดจอด อ.แม่ใจ
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
  • จุดจอดป้อมบ้านตาก
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
  • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่