เชียงราย-กรุงเทพ-**

บางกอกบัสไลน์ . เชียงราย-กรุงเทพ-**

บางกอกบัสไลน์ เส้นทาง เชียงราย-กรุงเทพ-** ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
  • จุดจอด อ.พาน
  • จุดจอด อ.แม่ใจ
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
  • จุดจอด อ.งาว
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
  • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่