สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ

บางกอกบัสไลน์ . สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ

บางกอกบัสไลน์ เส้นทาง สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
  • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
  • จุดจอดหัวหิน
  • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่