กรุงเทพ-เชียงราย-(VM)

บางกอกบัสไลน์ . กรุงเทพ-เชียงราย-(VM)

บางกอกบัสไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ-เชียงราย-(VM) ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

  • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
  • จุดจอด อ.งาว
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
  • จุดจอด อ.แม่ใจ
  • จุดจอด อ.พาน
  • จุดจอด อ.แม่สรวย
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่