กรุงเทพ-เชียงของ(M)

บางกอกบัสไลน์ . กรุงเทพ-เชียงของ(M)

บางกอกบัสไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ-เชียงของ(M) ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

  • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
  • จุดจอด อ.งาว
  • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.ดอกคำใต้
  • จุดจอด อ.จุน
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ
  • จุดจอด อ.เทิง
  • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่