กรุงเทพ-เชียงของ-(VM)

บางกอกบัสไลน์ . กรุงเทพ-เชียงของ-(VM)

บางกอกบัสไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ-เชียงของ-(VM) ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอด อ.ร้องกวาง
 • จุดจอด อ.สอง
 • จุดจอด อ.งาว
 • จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)
 • จุดจอด อ.ดอกคำใต้
 • จุดจอด อ.จุน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ
 • จุดจอด อ.เทิง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงของ
 • สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่