กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี

บางกอกบัสไลน์ . กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี

บางกอกบัสไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

  • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
  • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
  • จุดจอดอำเภอสวี
  • จุดจอดแยกอวยชัยหลังสวน
  • จุดจอด อ.ละแม
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่