วิธีจองตั๋วรถทัวร์ – VDO

จองตั๋วรถทัวร์บางกอกบัสไลน์ มีขั้นตอนการจองตั๋วอย่างไร

มาดูกันครับ มีทั้งขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บางกอกบัสไลน์ มีทั้งแบบ Step By Step และ VDO ให้ดูกัน สามารถทำตามขั้นตอนได้เลย

 

VDO (ตัวอย่าง) แนะนำการจองตั๋วรถทัวร์บางกอกบัสไลน์

 

ขั้นตอนการจองตั๋ว Step By Step (ตัวอย่าง)

ค้นหาเที่ยวรถทัวร์


เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง


เลือกที่นั่ง


กรอกข้อมูลผู้เดินทาง


เลือกรูปแบบการชำระค่าตั๋ว


นำรหัสการจองไปจ่ายเงิน


**** ต้องชำระค่าตั๋วก่อนวันเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิก

**** นำสลิปการจ่ายเงินมาขึ้นตั๋วจริงที่จุดจำหน่ายตั๋ว เพื่อรับตั๋วจริง ก่อนรถออก 30 นาที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *